12 urodziny Maltańskiego Przedszkola

Maltańskie Przedszkole obchodzi dziś 12 urodziny!

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, część Maltańskiego Centrum Pomocy, powstało w lutym 2007 roku na podstawie wpisu do ewidencji placówek edukacyjnych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Zadaniem przedszkola jest organizowanie opieki, edukacji, rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości psychofizycznych, dbanie o ich indywidualny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, współdziałanie z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do podjęcia nauki szkolnej oraz do możliwie niezależnego funkcjonowania w środowisku.
Przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością umysłową, zmysłową, ruchową oraz dzieci autystyczne w wieku od 3 roku życia. Dzieci  muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które są wydawane na wniosek rodzica przez Zespoły Orzekające działające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
Od 2007 roku, kiedy to w Przedszkolu rozpoczęło edukację 18 dzieci przebywających w 3 grupach, placówka rozwinęła się kilkukrotnie. Aktualnie grup jest 12, a dzieci – 70.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *