Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom

Witamy na stronie Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom!

 

(Aktualności z Maltańskiego Centrum znajdą Państwo w zakładce 'Wydarzenia' w lewym menu, 
a dane do kontaktu i rejestracji w zakładce 'Kontakt'. Nowe terminy Szkolenia/Warsztaty.)

Fanpage Maltańskiego Centrum na Facebooku!
Będziemy tam zamieszczać aktualne informacje z życia Centrum, fotorelacje oraz materiały edukacyjne dla rodziców i wszystkich zainteresowanych.
Zapraszamy do obserwowania: https://facebook.com/centrum.maltanskie/
 

Naszym głównym celem jest wszechstronna pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego
 • Pomagamy dzieciom, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo
 • Zajmujemy się między innymi dziećmi z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem
 • Pomagamy rodzinom, którym potrzebne jest psychologiczne wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka

Optymalny poziom rozwoju dziecka, jak też droga, która do niego prowadzi jest indywidualna dla każdego dziecka i jego rodziny. System rodzinny jest integralną całością, jest też jedynym środowiskiem, które może zapewnić małemu dziecku najlepsze warunki rozwoju. Na tych założeniach opiera się model pomocy Centrum. Stąd też w metodach terapeutycznych przeważają te podejścia, które kładą nacisk na niepowtarzalność i specyfikę dziecka i całej jego rodziny. Zarówno dokonując diagnozy, jak też prowadząc terapię dzieci i rodzin staramy się wydobywać mocne strony i bazować na zasobach.

Zespołowy model pracy Centrum polega na:

 • przeprowadzaniu konsultacji przez zespół specjalistów podczas wspólnego spotkania z dzieckiem i rodzicami
 • współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii
 • wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii

Ten sposób pracy zapewnia dziecku i jego rodzinie systematyczną i zintegrowaną pomoc.

Nasi terapeuci:

 • lekarz rehabilitacji medycznej,
 • neurolog i psychiatra dziecięcy,
 • psycholodzy kliniczni,
 • oligofrenopedagodzy,
 • neurologopedzi, logopedzi
 • fizjoterapeuci

posiadają certyfikaty i uprawnienia do pracy metodami:

 • wideotreningu komunikacji,
 • NDT-Bobath,
 • integracji sensorycznej,
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • kinezjologii edukacyjnej,
 • pedagogiki M.Montessori,
 • komunikacji wspomagającej i alternatywnej,
 • terapii karmienia,
 • muzykoterapii,
 • nauki pływania metodą Halliwicka.

Oferujemy pomoc w formie zajęć indywidualnych i grupowych przeznaczonych dla dzieci w wieku 0-7 lat oraz zajęć edukacyjnych, warsztatów i psychoterapii dla rodziców. Zapraszamy na konsultacje specjalistów innych placówek, którzy również pracują z naszymi podopiecznymi.
W przedszkolu specjalnym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku 3-7 lat objęte są kompleksową terapią i opieką.

Wszystkie usługi Maltańskie Centrum Pomocy świadczy nieodpłatnie!