Opis -
Formy pomocy - Terapia psychologiczna
dodano 2010-02-24 10:00:50 przez Admin

W Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym pierwszy kontakt z dzieckiem i jego rodziną podejmuje psycholog.

Spotkanie przebiega w spokojnej i bezpiecznej atmosferze. Unikając pośpiechu przy stawianiu diagnozy pomagamy zidentyfikować problemy, z którymi zgłasza się rodzina. Próbujemy określić poziom i charakter pojawiających się u dziecka trudności.

Psychologowie pełnią funkcję koordynatorów zespołów diagnostycznych, w których uczestniczą specjaliści naszego Centrum. Współtworzymy indywidualny plan pomocy uwzględniający potrzeby i możliwości każdego dziecka.

Prowadzimy także indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi. Spotkania z psychologiem mają na celu obserwację zmian w rozwoju poznawczym i emocjonalnym dziecka, ocenę poczynionych postępów. Na tej podstawie możliwe jest właściwe modyfikowanie planu terapii. Wprowadzenie zmian odbywa się w porozumieniu z terapeutami pracującymi z dzieckiem (zespół ewaluacyjny), a rodzice są o nich informowani na bieżąco.

Oddziaływania psychologiczne mogą mieć charakter terapii prowadzonej w formie zabawy, w czasie której możliwe jest też pogłębianie diagnozy.

Proponowane dzieciom aktywności spełniają następujące cele:

 • nawiązanie i pogłębianie kontaktu emocjonalnego,
 • rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych,
 • doskonalenie możliwości intelektualnych
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała oraz sprawności manualnej,
 • stymulowanie rozwoju procesów percepcyjno-poznawczych,
 • wzmacnianie poczucia pewności siebie i własnej sprawczości.

Staramy się włączać rodziców w proces terapeutyczny. Informujemy o przebiegu zajęć, udzielamy porad i instruktażu. Wskazówki te pozwalają zachować jednolitą linię postępowania wobec dziecka zarówno w naszym Centrum, jak i środowisku domowym.

W pracy z rodziną stosujemy podejście systemowe, ericksonowskie i behawioralno-poznawcze posługując się następującymi technikami:

 • wideotrening komunikacji,
 • metoda ruchu rozwijającego,
 • grupowe zajęcia adaptacyjno-rozwijające,
 • elementy metody dobrego startu oraz Knillów,
 • elementy stymulacji sensomotorycznej

ostatnio zmieniony 2010-02-24 10:06:40 przez Admin