Opis -
Formy pomocy - Fizjoterapia
dodano 2010-02-24 10:02:04 przez Admin

Głównym podejściem w terapii stosowanej w pracy z dziećmi pozostającymi pod opieką Centrum jest koncepcja NDT-Bobath. Wszyscy terapeuci posiadają międzynarodowe certyfikaty uprawniające do prowadzenia terapii według tej koncepcji oraz innych metod powszechnie stosowanych na świecie. Są to między innymi:

  • integracja sensoryczna według J. Ayres,
  • koncepcja PNF - proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe,
  • psychomotoryka,
  • koncepcja Halliwick - nauka pływania osób niepełnosprawnych,
  • taping – plastrowanie.

Podstawą ustalenia planu terapii jest dokładna ocena neurorozwojowa dziecka. Program terapii jest opracowywany z uwzględnieniem posiadanych przez dziecko umiejętności i możliwości ruchowych oraz odpowiada jego potrzebom na danym etapie rozwoju psychoruchowego. Cele terapii realizowane są stopniowo poprzez tzw. „małe kroki”, stosownie do indywidualnego tempa rozwoju i nauki dziecka. W miarę postępowania terapii cele te są modyfikowane.

Nadrzędnym celem terapii każdego dziecka jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania w najbliższym środowisku i przygotowanie go do niezależności i samodzielności ruchowej.

Fizjoterapia odbywa się w formie indywidualnych zajęć w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Pierwsze spotkanie przeznaczone jest na obserwację dziecka w spontanicznej aktywności ruchowej, ustalenie głównych problemów ruchowych i wyznaczenie najważniejszego celu terapii.

W trakcie kolejnych zajęć rodzicom udzielane są wskazówki i instruktaż dotyczące odpowiedniej pielęgnacji: sposobów podnoszenia i kładzenia dziecka (np. do łóżeczka, wózka, fotelika czy na stolik do przewijania), prawidłowego trzymania go na rękach i noszenia, przekazywania sobie przez rodziców z rąk do rąk. Ważne są także sposoby przewijania, ubierania i rozbierania dziecka a także odpowiednie pozycje w czasie zabawy, odpoczynku i snu. Fizjoterapeuta udziela również podstawowych wskazówek z zakresu prawidłowego karmienia. Dobiera odpowiednie pozycje, rodzaj butelki i smoczka, wielkość łyżeczki i rodzaj kubeczka.

Instruktaż, jako forma współpracy z rodzicami, ma na celu utrwalanie i wzmacnianie efektów fizjoterapii a prawidłowość wykonania i wielokrotne powtarzanie mają wpływ na wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka.


ostatnio zmieniony 2010-02-24 10:06:19 przez Admin