Opis -
Formy pomocy - Terapia pedagogiczna
dodano 2010-02-24 10:02:30 przez Admin

Terapia pedagogiczna obejmuje diagnozowanie umiejętności dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych na podstawie diagnoz psychologicznych oraz opracowanie programu terapii indywidualnej dla dziecka. Na bazie poszczególnych umiejętności dziecka wyznaczany jest profil rozwojowy a terapia ma na celu osiąganie kolejnych etapów w zakresie umiejętności manipulacyjnych, percepcji i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, koncentracji uwagi, umiejętności naśladowania, pamięci bezpośredniej i długotrwałej, a także umiejętności społecznych i samodzielności.

Zajęcia z pedagogiem odbywają się w formie zabawy, jak wiadomo jest ona najbardziej efektywna i przyjemna dla dzieci. Dzieci bawiąc się doskonalą nabyte już umiejętności motoryczne i poznawcze oraz uczą się nowych.

Planowanie programu terapii pedagogicznej poprzedza wnikliwa obserwacja rzeczywistych umiejętności dziecka. Realizacja założonych celów bardzo często wymaga przystosowania zabaw, pomocy, aktywności jak i zachowania do poziomu i możliwości dziecka.

Terapia odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Pierwsze zajęcia indywidualne poświęcone są przede wszystkim na nawiązanie pozytywnego kontaktu z dzieckiem jako podstawy do wszelkich oddziaływań terapeutycznych.

Najważniejszym celem zajęć grupowych jest integracja grupy, stworzenie okazji do sprawnego komunikowania się dzieci między sobą oraz współpraca w zespole. Zajęcia te mają swoją ściśle określoną strukturę.

W pracy z rodzicami wykorzystywany jest aktywny instruktaż i poradnictwo. Po każdych zajęciach omawiany jest ich przebieg, przekazywane są rodzicom wnioski z obserwacji oraz udzielane wskazówki do wykorzystania w domu.

Metody wykorzystywane w terapii pedagogicznej:

  • metoda wideotreningu komunikacji
  • Program aktywności: świadomość ciała, dotyk i komunikacja wg. Ch. Knilla
  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
  • metoda Integracji Sensorycznej
  • Metoda Dobrego Startu
  • Metoda Marii Montessori
  • muzykoterapia
  • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (symbole, gesty)
  • Psychomotoryka

ostatnio zmieniony 2010-02-24 10:06:36 przez Admin