Przedszkole -
Przedszkole
dodano 2010-02-24 09:33:18 przez Admin

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oferuje kompleksową opiekę i terapię dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku od 3 do 7 lat.

Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z uszkodzeniami narządów zmysłów, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, a także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Małe grupy dzieci w podobnym wieku, o zbliżonych możliwościach funkcjonowania stwarzają optymalne warunki rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego. Dzieci korzystają z pełnej opieki rehabilitacyjnej na miejscu. A nauczyciele tworzą niezwykle przyjazny klimat pedagogiczny dla swoich wychowanków.

Nabór do przedszkola prowadzony jest w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają dzieci, które są pod kompleksową opieką Maltańskiego Centrum Pomocy. Dokumentem wymaganym przy przyjęciu jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wystawiane w rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie).

Wszelkich informacji udziela:


Grażyna Banach-Kociołek – Dyrektor Przedszkola,

tel. 12 424 14 51

http://www.przedszkolemaltanskie.pl/


ostatnio zmieniony 2015-02-26 14:24:01 przez Administrator