Osoby prowadzące -
Osoby prowadzące
dodano 2013-02-25 12:35:19 przez Administrator

prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska - certyfikowany  psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wieloletnia i obecna v-ce przewodnicząca Sekcji Terapii Rodzin PTP, członek European Fedaration for Family Therapy.

Pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, do końca 2010 roku Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, obecnie praca w zmniejszonym wymiarze godzin.

W okresie od 1994r do lipca 2012r funkcja konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Ministerstwie Zdrowia. Autorka  podręcznika akademickiego Terapia Rodzin (II wydania) oraz wielu rozdziałów w podręcznikach psychiatrii między innymi w obu wydaniach „Psychiatria. Podstawy Psychiatrii” wyd. Elsevier Urban Partner Wrocław. Autorka ponad 200 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, członek redakcji kilku liczących się czasopism z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej.

 

dr n. med. Lidia Popek - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, autorka artykułów i  rozdziałów w podręcznikach akademickich z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii małego dziecka

 

dr Grażyna Kmita - psycholog kliniczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Wczesnej Interwencji Psychologicznej oraz konsultant w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, World Association for Infant Mental Health oraz Intenational Society for the Study of Behavioral Development

 

lek. med. Andrzej Gardziel - specjalista psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat metody obserwacji niemowląt Esther Bick, doświadczony praktyk w zakresie zaburzeń spektrum autyzmu, autor wielu artykułów i opracowań naukowych, psychiatra dziecięcy w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom

 

mgr Ewa Reczek - psycholog, trener i Naczelny superwizor metody Wideotreningu Komunikacji w Polsce, dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autorka publikacji i książek na temat Wideotreningu Komunikacji

 

mgr Grażyna Banach-Kociołek – psycholog, trener i superwizor metody Wideotreningu Komunikacji, dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, wicedyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, długoletni staż pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami, autorka wielu artykułów dotyczących niepełnosprawności oraz komunikacji, wychowania i edukacji dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie szkoleń w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji

 

mgr Katarzyna Ślęczek - pedagog specjalny, trener i superwizor metody Wideotreningu Komunikacji, wicedyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, autorka publikacji o zastosowaniu wideotreningu komunikacji w pracy z rodzinami z dziećmi o zaburzonym rozwoju

 

mgr Monika Bronowska - psycholog kliniczny, dyrektor Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie, superwizor i instruktor metody Wideotreningu Komunikacji, terapeuta  i nauczyciel  w zakresie terapii zaburzeń procesów sensorycznej integracji , autorka licznych publikacji z zakresu wczesnej interwencji

 

mgr Ewa Sitnik - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat metody obserwacji niemowląt Esther Bick, długoletni staż pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami

 

mgr Urszula Srzednicka - trener  i Naczelny superwizor Wideotreningu Komunikacji w Edukacji w Polsce. Koordynator metody 3i w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom certyfikowany przez Stowarzyszenie Autisme Espoir Vers l’Ecole we Francji. Autorka publikacji i książek temat Wideotreningu Komunikacji

 

mgr Maria Magdalena Stec - psycholog, pedagog, wykładowca na pedagogice ogólnej oraz specjalnej WSE UAM w Poznaniu; przedmioty: psychologia ogólna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym, wczesna interwencja. Współpracuje  ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa, oddział lubuski

 

mgr Piotr Ozaist – psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog, trener metody Wideotreningu Komunikacji, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców rekomendowanej przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, psycholog w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom

 

mgr Tomasz Świtek - trener treningu grupowego II⁰ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor i trener podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (IASTI), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Autor/współautor książek, artykułów wydawanych w Polsce, Niemczech, Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych. Członek zarządu European Brief Therapy Association.


ostatnio zmieniony 2016-09-13 16:50:51 przez Administrator