Wideotrening Komunikacji -
Wideotrening komunikacji
dodano 2013-02-25 12:44:05 przez Administrator

Wideotrening komunikacji

Metoda wideotreningu komunikacji to stosunkowo nowa, krótkoterminowa, ale intensywna pomoc rodzinie, skoncentrowana na jasno określonym celu. Trwa około 6 miesięcy i odbywa się zwyczajowo w domach rodzin. Składa się z naprzemiennych sesji: nagranie – omówienie filmu. Wideotrening komunikacji  wyrasta z bardzo wyraźnie określonej wizji rozwoju człowieka oraz jego zdolności bycia razem z innymi: podejścia interakcyjnego i relacyjnego. Ich prekursorami są tacy badacze jak: Colwyn Trevarthen, Jerome Bruner oraz Daniel Stern. Podkreślają oni, że od samego początku noworodek jest zdolny do interakcji społecznej w pełnym sensie oraz do uczestniczenia w procesie komunikacji. Zgadzają się co do tego, że każda istota ludzka, bez względu na wiek czy głębokość niepełnosprawności jest zdolna w sposób intuicyjny do kontaktu z drugą istotą ludzką: do wspólnego dzielenia z nią znaczeń, intencji i wymiany informacji, jeśli tylko ta druga zachowuje się w sposób współbrzmiący. Metoda została opracowana w latach 80 -tych XX stulecia w Holandii przez zespół specjalistów pod kierunkiem Harriego Biemasa oraz Saskii van Rees. W swym pierwotnym kształcie służyła głównie pomocy rodzinom wieloproblemowym, mającym trudności z wychowaniem swoich dzieci i zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich. Szybko została zastosowana w wielu innych obszarach społecznej działalności.

Jest to metoda eklektyczna, w której splatają się wielorakie podejścia terapeutyczne. Ujmując rzecz najszerzej wideotrening komunikacji wpisuje się w nurt psychologii pozytywnej a w szczególności w podejście empowerment: aktywizowania, umacniania zasobów istniejących w jednostce i grupie i w ten sposób niwelowania objawów niepożądanych. Dla rodziców jest więc to bardzo „bezpieczna metoda”: nie muszą się obawiać, że zostaną skrytykowani, że terapeuta będzie wytykać ich błędy. Trenera wideotreningu cechuje przede wszystkim pełen szacunku, kolaboratywny sposób pracy z klientem. Podkreśla się, że rodzice i dzieci chcą mieć ze sobą dobry kontakt; dlatego nawet, gdy komunikacja jest już bardzo zaburzona, można pracować nad pozytywnymi zmianami.

Wideotrening to także starannie przemyślany trening uczenia się, korzystający z osiągnieć najnowszej nauki i technologii. Jednocześnie jest to metoda pełna prostoty i skupiająca się na „tu i teraz” oraz na codziennym życiu rodziny. Metoda opiera się na sprzężeniu zwrotnym za pomocą kamery video (video feedback) oraz modelowaniu zachowań przy użyciu nagrywanego filmu (video modelling). Ich wysoka skuteczność jest empirycznie potwierdzona przez wielu niezależnych badaczy. Poprzez oglądanie „lepszych niż zazwyczaj” fragmentów swojej komunikacji z dziećmi, często klatka po klatce, rodzice stają się sami dla siebie, godnymi naśladowania modelami pożądanych zachowań (self – modelling).Rozwijają refleksję nad swoim dialogiem z dziećmi, co z kolei pomaga im rozwijać pełną obopólnej radości i zadowolenia relację. Metoda uczy wrażliwości i bycia dostrojonym do potrzeb i charakteru swojego dziecka, niezależnie od jego wieku. W efekcie promuje bezpieczny styl przywiązania między dziećmi i ich rodzicami, który jak wiemy, ma kluczowy wpływ na udany rozwój.

Na podstawie nagrań video uznano, że podstawową jednostkę każdego udanego kontaktu międzyludzkiego jest „wyjście z inicjatywą kontaktu– przyjęcie inicjatywy”. Ta właśnie kategoria jest podstawową osią procesu terapeutycznego w proponowanej metodzie.