Metoda Esther Bick -
Metoda Esther Bick
dodano 2013-02-25 12:45:56 przez Administrator

Szkolenie w obserwacji niemowląt metodą Esther Bick

 

Metoda została stworzona przez Esther Bick w 1948r. w TavistockClinic dla szkolenia psychoanalityków i psychoterapeutów dziecięcych. Rychło okazało się, ze jest równie przydatna w kształceniu różnych profesjonalistów zajmujących się dziećmi. Dostrzeżono także, że jest cennym narzędziem badań na rozwojem życia psychicznego dziecka i jego relacji z otoczeniem. Wreszcie odkryto, że jej założenia posiadają duże walory psychoterapeutyczne i psychoprofilaktyczne.

Jest stosowana w różnych modyfikacjach jako metoda szkoleniowa i terapeutyczna w wielu krajach. W roku 1994 szkolenie tą metodą w Polsce zainicjował DidierHouzel, profesor psychiatrii dziecięcej Uniwersytetu w Caen.

Szkolenie opiera się o systematyczne cotygodniowe godzinne wizyty w domu dziecka, poczynając od pierwszych dni po jego narodzinach. Ważną zasadą jest powstrzymywanie się obserwatora od własnej aktywności, by nie zakłócić pola obserwacji. Po odbytej wizycie należy sporządzić szczegółowe notatki. Służą one jako materiał wyjściowy superwizji, która pozwala odkrywać znaczenie tego, co zostało zaobserwowane i doświadczone, formułować interpretacje i hipotezy.

 

Cele szkolenia:

- uczy dostrzegać przeżycia psychiczne dziecka, wyrażane przez zabawy i zachowania przedwerbalne, uwrażliwia na komunikaty niewerbalne,

- uczy używać swobodnie przemieszczającej się uwagi (freefloatingattention), poszerzając umiejętności obserwacji,

- wytwarza umiejętność znoszenia napięć emocjonalnych i odraczania sądów i ocen do chwili, gdy pojawi się właściwe znaczenie doznanego przeżycia

- uczy rozumienia dziecka i rozumienia wywiadu zbieranego od matki

- pozwala wnikliwie obserwować rozwój emocjonalno-społeczny dziecka i dostrzegać jego uwarunkowania,

- wpływa na rozwój osobowy i rozwój kompetencji terapeutycznych obserwatora.

 

Program szkolenia

1. Przewiduje się możliwość równoczasowego szkolenia 8 osób w dwóch grupach czteroosobowych.

2. Szkolenie rozpoczną dwa wykłady inaugurujące po 4 godziny dla całej grupy.

3. Uczestnicy po pierwszym wykładzie podejmą poszukiwanie za pośrednictwem zaprzyjaźnionego ginekologa rodziny oczekującej w najbliższych tygodniach narodzin dziecka.

4. Przed rozwiązaniem należy złożyć krótką wizytę w domu rodziny, uzyskać zgodę na prowadzenie obserwacji i wstępnie ustalić termin.

5. Pożadane są krótkie odwiedziny na oddziale położniczym po porodzie.

6. Seminaria superwizyjne – oddzielnie dla każdej grupy – rozpoczynają się niezwłocznie po pierwszych odwiedzinach w domu pierwszego z członków grupy.

7. Obserwacje w domu trwają do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

8. Seminaria superwizyjne odbywają się raz w tygodniu; czas trwania seminarium zależy od ilości materiału dostarczonego przez członków grupy, lecz są równie ważne dla wszystkich członków grupy niezależnie od tego, czy przeprowadzili obserwację w danym tygodniu; przewiduję się, że optymalnie trwać będą około 4 godzin z półgodzinną przerwą.

9. Seminaria trwać będą do zakończenia ostatniej obserwacji przez ostatniego uczestnika grupy.

10. Po zakończeniu obserwacji uczestnik sporządza obszerne sprawozdanie z przeprowadzonych obserwacji i przebytego szkolenia. Sprawozdania zostają odczytane i przedyskutowane na zebraniach całej grupy szkoleniowej (prawdopodobnie 2 razy po cztery godziny.

11. Należy założyć, że przy rocznym okresie prowadzenia obserwacji całe szkolenie potrwa około półtora roku.