Pomoc dla rodziców -
Pomoc dla rodziców
dodano 2010-02-24 09:33:55 przez Admin

Jak rozpoznać specyficzne potrzeby naszego dziecka? Jak możemy mu pomóc? Jak zrozumieć, co do nas mówi? Jak wychowywać nasze chore dziecko wśród zdrowego rodzeństwa, by zapewnić wszystkim optymalne warunki rozwoju? Jak pomóc zdrowym dzieciom, by poradziły sobie z niepełnosprawnością brata czy siostry? Te i podobne pytania stawiają sobie nieustannie rodziny dzieci o zaburzonym rozwoju. Każda rodzina poszukuje też odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Co możemy zrobić, by być szczęśliwą rodziną? Zajęcia dla rodzin, które oferujemy w Centrum, mają pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania. Podczas zajęć na terenie Centrum zapewniona jest opieka nad dziećmi. Zapraszamy!

Warsztaty „Wychowanie przez dobry kontakt”

Warsztaty bazują na elementach metody wideotreningu komunikacji oraz podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Rodzice doskonalą swoje umiejętności rozeznawania specyficznych potrzeb swoich dzieci oraz reagowania na ich odrębność w bardziej świadomy i uważny sposób.

Podczas warsztatów rodzice doświadczają tego, że dzięki pozytywnemu kontaktowi rośnie szansa na prawidłową stymulację rozwoju dziecka i sukces wychowawczy.

Jeżeli rodzice podążają za dzieckiem, rozumieją jego potrzeby i kierują nim w sposób pozytywny, to tym samym uczą je

  • akceptowania granic,
  • koncentrowania się na nowych, trudnych zadaniach,
  • podejmowania własnej odpowiedzialności,
  • budowania pozytywnych stosunków z innymi ludźmi.

Grupy wsparcia dla rodziców

Wraz z psychologiem rodzice dyskutują o swoich problemach, jak sobie z nimi radzić, dzielą się swoimi sukcesami i radościami, pomagają sobie w stresie i bólu. Szukają pomysłów na realizowanie swoich własnych potrzeb i oczekiwań.

Grupy wsparcia dla rodzeństwa

W spotkaniach uczestniczy zdrowe rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych. Prowadzący psycholog przepracowuje z nimi trudne emocje związane z niepełnosprawnością brata czy siostry. Dzieci uczą się radzenia sobie ze stresem, uczą się prawidłowych reakcji w stosunkach z innymi ludźmi. Dla dzieci jest to ich czas - obdarzane są uwagą, to ich potrzeby są omawiane. Dzięki temu dzieci umacniają swoje poczucie własnej wartości.

Konsultacje psychologiczne i psychoterapia dla rodziców

  • konsultacja psychologiczna – jednorazowe lub kilkakrotne rozmowy z psychologiem mające na celu wypracowanie rozwiązania bieżącej sytuacji problemowej, pomoc w bardziej efektywnym radzeniu sobie z trudnością lub skutecznym osiągnięciu ważnego celu,
  • psychoterapia indywidualna – cykl rozmów terapeutycznych ukierunkowanych na rozwiązanie trudności takich jak stany depresyjne, lęki, bezsenność nie posiadająca podłoża medycznego, i tym podobne
  • terapia par/małżeństw – cykl rozmów terapeutycznych ukierunkowanych na poprawienie komunikacji w związku, wypracowanie rozwiązań trudności, z jakimi para się boryka i wzmocnienie więzi pomiędzy małżonkami/w parze,
  • terapia rodzin – cykl rozmów terapeutycznych ukierunkowanych na poprawienie komunikacji w rodzinie, pomoc w rozwiązaniu problemów dotyczących całej rodziny lub poszczególnych jej członków, zmianę niekorzystnych schematów zachowań w rodzinie na bardziej satysfakcjonujące dla wszystkich jej członków, a przez to odbudowanie i wzmocnienie dobrych relacji w rodzinie.

ostatnio zmieniony 2012-02-08 12:02:26 przez Administrator