Relacja-zabawa-rozwój -
Relacja - zabawa - rozwój
dodano 2016-02-09 13:41:50 przez Administrator

 Relacja – zabawa - rozwój.

Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem z trudnościami/zaburzeniami w kontakcie
(spektrum autyzmu i nie tylko).

Wszystkie kluczowe dla rozwoju dziecka umiejętności, zdobywane są w najbardziej naturalny dla niego sposób - poprzez zabawę. Zabawa wszechstronnie stymuluje rozwój, pomaga w nabywaniu norm społecznych przygotowując do edukacji szklonej. Chociaż w naszej kulturze zabawa często traktowana jest jako przeciwieństwo powagi, to dla dziecka zabawa jest bardzo poważną aktywnością.

Ewolucja form zabawy u dzieci prawidłowo rozwijających się przebiega w sposób spontaniczny i naturalny. Dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi mają inne możliwości, wymagają wsparcia i dostosowania zabaw. Umiejętności zdobyte podczas zabawy mają fundamentalne znaczenie przede wszystkim dla rozwoju kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

Podczas warsztatów zaprezentujemy, w jaki sposób możemy z dziećmi nawiązywać relację w podejściu niedyrektywnym, w jaki sposób możemy się z nimi bawić z radością, spontanicznie, w atmosferze  wzajemnej akceptacji - by wspierać ich rozwój.

 

Program szkolenia:

 

1.      Tytuł szkolenia: Relacja – zabawa - rozwój. Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem z trudnościami/zaburzeniami w kontakcie (spektrum autyzmu i nie tylko).

2.      Cel szkolenia: Poznanie roli i znaczenia zabawy w procesie wychowawczym dziecka o zaburzonym rozwoju w podejściu relacyjnym.

3.      Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, fizjoterapeuci, nauczyciele przedszkoli integracyjnych pracujący z małymi dziećmi  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (i nie tylko).

4.      Termin, koszt i miejsce szkolenia: 

Najbliższy termin: jesień 2018

koszt 400 zł brutto/osoba, miejsce Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Aleja Kasztanowa 4a, Kraków.


ZGŁOSZENIA poprzez formularz zgłoszeniowy i wpłaty najpóźniej 10 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt telefoniczny: Urszula Srzednicka 607-563-498

 

5.      Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych. (sobota od 9:00 do 17:00, niedziela od 9:00 do 15:00)

6.      Ilość uczestników: 12-20 osób

7.      Program szkolenia:

Ø  Rozwój zabawy w życiu dziecka.

Ø  Rola i znaczenie zabawy w rozwoju dziecka. Terapeutyczna rola zabawy.

Ø  Zasady pedagogiki zabawy. Zastosowanie w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Ø  Zasady udanych interakcji według Wideotreningu Komunikacji.

Ø  Przyjmowanie inicjatywy drugiej osoby w sytuacji zabawy i dyskusji. Pozytywne informacje zwrotne.

Ø  Twórcze wykorzystanie materiałów i przedmiotów codziennego użytku w zabawie. Zabawki prababci.

Formy pracy: prezentacja, ćwiczenia warsztatowe – granie ról, elementy treningu twórczości, dyskusja, filmy szkoleniowe. W zależności od potrzeb grupy w drugim dniu szkoleniowym możliwość superwizji grupowej, ze swojej pracy terapeutycznej i/lub edukacyjnej. W tym celu konieczne jest przyniesienie fragmentu nagrania swojej pracy.

Zajęcia prowadzone będą w atmosferze wspólnej twórczej zabawy.

8.      Zakładane rezultaty, kompetencje, umiejętności, które nabędzie uczestnik szkolenia.

Uczestnik pogłębi swoją wiedzę w zakresie:

Ø  znaczenia zabawy dla małego dziecka,

Ø  różnic w rozwoju zabawy u małego dziecka prawidłowo rozwijającego się oraz u dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi,

Ø  zasad pedagogiki zabawy,                               

Ø  rodzajów zabaw stosowanych w podejściu niedyrektywnym,

Ø  roli zabawy w rozwoju emocjonalnym i społecznym w kontekście teorii przywiązania (J. Bowlby), teorii rozwoju L. Wygotskiego oraz J. Piageta.

9.      Uczestnik zwiększy swoje kompetencje w zakresie:

Ø  diagnozy potrzeb relacji, kompetencji i autonomii dziecka o zaburzonym rozwoju,

Ø  włączania odpowiednich zabaw w procesie wychowawczym i/lub terapeutycznym dziecka,

Ø  nawiązywania relacji z dzieckiem.

Prowadzący:

Piotr Ozaist– superwizor metody 3i , psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog, trener-stażysta Wideotreningu Komunikacji,

Urszula Srzednicka– superwizor metody 3i, superwizor – instruktor Wideotreningu Komunikacji, terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Dołączone pliki:

Formularz zgłoszeniowy RZR 2.doc

Relacja-zabawa-rozwój


ostatnio zmieniony 2018-03-12 09:43:13 przez Administrator