Dobre relacje -
Szkolenie Dobre Relacje
dodano 2016-12-05 11:01:33 przez Administrator

 Dobre relacje fundamentem terapii i edukacji.

Elementy metodyki pracy z grupą dzieci o zaburzonym rozwoju w podejściu relacyjnym z wykorzystaniem Wideotreningu Komunikacji.

 

Czy można niedyrektywnie kierować grupą? I po co?

Jakie korzyści wynosi dziecko z zajęć prowadzonych przez specjalistę responsywnego? 

Dlaczego dobra relacja nauczyciela/ terapeuty z dzieckiem ma tak fundamentalne znaczenie dla skuteczności prowadzonych przez niego działań?

Czy naprawdę poprzez zapewnianie dziecku przestrzeni na jego inicjatywy oraz poprzez odpowiadanie na jego potrzeby możemy ograniczyć zachowania trudne?

Podczas warsztatów będziemy wspólnie szukali odpowiedzi na te pytania. Zaprezentujemy nasze doświadczenia pracy w podejściu relacyjnym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem. Zajęcia prowadzone będą interaktywnie, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb uczestników. Intensywna praca przeplatana będzie chwilami dobrej zabawy. 

 

Program szkolenia.

 

1.      Tytuł szkolenia: Dobre relacje fundamentem terapii i edukacji. Elementy metodyki pracy z grupą dzieci o zaburzonym rozwoju w podejściu relacyjnym z wykorzystaniem Wideotreningu Komunikacji.

2.      Cel szkolenia: Poznanie roli i znaczenia podejścia relacyjnego w skutecznej pracy nauczyciela/ terapeuty z grupą dzieci o zaburzonym rozwoju

3.      Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, fizjoterapeuci, nauczyciele placówek edukacyjnych i ośrodków terapeutycznych pracujący z dziećmi  o zaburzonym rozwoju.

4.      Miejsce szkolenia: Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom,
Kraków Aleja Kasztanowa 4a.

Najbliższy termin: jesień 2018, zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 10 dni przed szkoleniem,

formularz zgłoszeniowy
proszę przesłać na mail: szkolenia@maltanskiecentrum.pl lub fax 12-424-14-59

5.      Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych, Koszt szkolenia: 400 złotych brutto

Płatne na konto nr: 25 1020 2892 0000 5102 0481 1156 Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Krakowie, Aleja Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków,
tytułem: Dobre relacje
, imię i nazwisko uczestnika

Kontakt telefoniczny: Urszula Srzednicka 607-563-498

6.      Ilość uczestników: 14-20 osób

7.      Program szkolenia:

Ø  Zrozumieć dziecko – diagnoza zachowania, emocji i potrzeb (kompleksowe podejście).

Ø  Poszukiwania skutecznych reakcji nauczyciela/terapeuty na potrzeby dziecka. Teoria autodeterminacji E.L.Deci’ego i R.M.Ryana.

Ø  Cele i zadania „niedyrektywnego” lidera grupy.

Ø  Budowanie dobrych relacji - znaczenie komunikacji podstawowej w ujęciu Wideotreningu Komunikacji podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

Ø  Wprowadzanie struktury w grupie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych dzieci. Sekwencja pozytywnego kierowania. Zapobieganie zachowaniom trudnym.

Ø  Budowanie platformy porozumienia z rodzicami – prowadzenie spotkań dla rodziców.

8.      Formy pracy: prezentacje połączone z dyskusją, filmy szkoleniowe, ćwiczenia w grupach, granie ról, ćwiczenia kreatywne.

W zależności od potrzeb grupy w drugim dniu szkoleniowym możliwość superwizji grupowej, ze swojej pracy terapeutycznej i/lub edukacyjnej. W tym celu konieczne jest przyniesienie fragmentu nagrania swojej pracy.

9.      Zakładane rezultaty, kompetencje, umiejętności, które nabędzie uczestnik szkolenia.

Uczestnik pogłębi swoją wiedzę w zakresie:

Ø  kompleksowego traktowania zachowania, emocji i potrzeb dziecka

Ø  zasad podejścia niedyrektywnego w pracy z grupą dzieci z niepełnosprawnościami

Ø  budowania dobrych relacji w procesie terapeutycznym i edukacyjnym oraz we współpracy z rodzicami

Ø  możliwości wykorzystania Wideotreningu Komunikacji jako narzędzia doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela/terapeuty

Uczestnik zwiększy swoje kompetencje w zakresie:

Ø  diagnozy potrzeb relacji, kompetencji i autonomii dziecka o zaburzonym rozwoju,

Ø  nawiązywania relacji z dzieckiem oraz z jego rodzicami

Ø  rozpoznawania związku między potrzebami, emocjami i zachowaniem dzieci i dostosowywania zajęć do potrzeb dzieci

10.  Prowadzący:

Piotr Ozaist – superwizor metody 3i , psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog, trener Wideotreningu Komunikacji.

Urszula Srzednicka – superwizor metody 3i, naczelny superwizor Wideotreningu Komunikacji w Edukacji w Polsce, terapeuta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Dołączone pliki:

Program Szkolenia Dobre Relacje.docx

Dobre relacje fundamentem terapii i edukacji

Formularz zgłoszeniowy DR 2.doc

Dobre relacje fundamentem terapii i edukacji


ostatnio zmieniony 2018-03-12 09:42:28 przez Administrator