-
Szkolenie: rozwój psychoseksualny
dodano 2017-01-13 13:49:10 przez Administrator

"Rozwój psychoseksualny dziecka

z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością  - wybrane aspekty"

 

Moduły zagadnień:

•   rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością (w tym z npr sprzężoną),

•   rodzaje i formy zachowań autoseksualnych (jak odróżnić normę od zachowań niekorzystnych rozwojowo, jak ustalić przyczynę zachowań seksualnych - w tym masturbacji -  u dzieci, młodzieży z  niepełnosprawnością, profilaktyka nieprawidłowości w rozwoju seksualnym),

•   przejawy seksualności u dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/sprzężoną niepełnosprawnością,

•   sposoby radzenia sobie z zachowaniami autoseksualnymi podopiecznych,

•   rola współpracy pomiędzy rodzicem/opiekunem dziecka z niepełnosprawnością

   i personelem placówki w tym zakresie.

 

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.

 

Miejsce szkolenia: Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom,

Kraków, al. Kasztanowa 4a,

Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych (od 9:00 do 15:00)

Data szkolenia: II terminy do wyboru 20 lub 21 maja 2017

(zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą najpóźniej do 5 maja 2017)

wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres:

szkolenia@maltanskiecentrum.pl lub na nr faksu: 12-424 14 59

 

Koszt szkolenia: 200 złotych (brutto)

Płatne na konto nr: 25 1020 2892 0000 5102 0481 1156
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie, Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków,
tytułem: szkolenie rozwój psychoseksualny, imię i nazwisko uczestnika

Przy większej liczbie zgłoszeń o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność wpłat.

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 5 maja 2017.


Osoba prowadząca szkolenie:

Katarzyna Pachniewska - psycholog specjalizujący się m.in. w obszarze rozwoju psychoseksualnego dzieci
z zaburzeniami rozwoju.

 

ORGANIZATOR SZKOLEŃ W MALTAŃSKIM CENTRUM:

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie

Aleja Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

NIP: 6772368111, REGON: 122532627

kontakt: 12-424 14 52 // fax: 12-424 14 59, 

szkolenia@maltanskiecentrum.pl

 

nr konta: 25 1020 2892 0000 5102 0481 1156

 

Dołączone pliki:

Formularz zgłoszeniowy RPD maj.doc

Rozwój psychoseksualny dziecka


ostatnio zmieniony 2017-03-24 09:33:45 przez Administrator