Realizowane projekty

W celu zapewnienia pełnej pomocy rodzinom z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju staramy się pozyskać środki finansowe w ramach różnych programów i konkursów grantowych.

 

 Projekt współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych >>Konkurs 1/2018<< „Szansa-Rozwój-Niezależność” kwiecień 2019r – marzec 2022r:

„Kompleksowa rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom – Maltańskim Ośrodku Wczesnej Interwencji”

dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przed obowiązkiem szkolnym z województwa małopolskiego. Rejestracja od pn. do pt. 8:00-18:00, tel. 12-424-14-40.

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia:

 • rehabilitacja psychologiczna
 • rehabilitacja pedagogiczna
 • rehabilitacja logopedyczna
 • fizjoterapia
 • terapia integracji sensorycznej (SI)
 • terapia grupowa

Projekt jest realizowany w trybie ambulatoryjnym przez 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku. Rejestracja od pn.-pt. 8:00-18:00, tel. 12-424-14-40.

 


 

  Umowa z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w  Poradni Logopedycznej i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci.

 


 

Projekt PFRON „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekujących i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Projekt realizowany od 1 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020.

Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

 


Projekt Home therapy for disabled children and training for their families jest finansowany przez Global Found for Forgotten People, Order of Malta i ma na celu wzmocnienie kompetencji rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz bardziej skuteczne działania terapeutyczne dzięki wdrażaniu modelu terapii środowiskowej w rodzinach z małymi dziećmi niepełnosprawnymi. Projekt zakłada prowadzenie terapii w środowisku domowym, a nie w obcej przestrzeni placówki zdrowia. Dzięki naszym działaniom w ramach projektu rodziny są wspierane w miejscu, gdzie jest im ono najbardziej potrzebne, a także najbardziej efektywne ze względu na wiek dziecka, sytuację rodzinną itd.

 


 

Pracę pedagogiczną naszego Centrum wspierają wolontariuszki z Niemiec i z Ukrainy, które realizują swoje projekty w ramach Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste). Od 2012 roku Centrum uczestniczy jako organizacja goszcząca w programie Wolontariatu Europejskiego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i przyjmuje wolontariuszy w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności.

GŁÓWNE ZADANIA WOLONTARIUSZY:

 • pomoc organizacyjna i pedagogiczna w sprawowaniu opieki nad dziećmi, które przebywają w Centrum
 • wspieranie terapeutów/nauczycieli w czasie zajęć przedszkolnych
 • wsparcie w organizacji wydarzeń/eventów
 • pomoc w przygotowaniu i współprowadzenie projektów między innymi „metody 3i”, która w swoim założeniu zakłada działania w ścisłej współpracy z wolontariuszami
 • pomoc w zajęciach grupowych

Centrum Maltańskie posiada Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak Jakości poświadcza, że organizacja jest w stanie realizować projekty zgodnie z zasadami i celami Programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

https://europa.eu/youth/solidarity_pl

 

W terminie: 01.09.2020-31.08.2021 projekt wolontariatu realizuje wolontariuszka z Ukrainy – Iryna Arbora.

 

Witam serdecznie wszystkich! 

Jestem Iryną, wolontariuszką z Ukrainy w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom I Ich Rodzinom. 

Mieszkam w Polsce od września 2020 roku i nigdy nie mogłam sobie wyobrazić jak piękne jest w Krakowie. Jak cudownie brzmi język Polski i jaka bogata jest kultura, dopóki nie zaczęłam tu mieszkać i rozmawiać z ludźmi. Już po miesiącu udało mi się rozumieć większość słów, a teraz już prawdopodobnie nie mam żadnych problemów w opowiadaniu historii swojego życia. 

Bardzo się cieszę możliwością być częścią zespołu i pomagać dzieciom, codziennie mam poczucie że robię coś ważnego, coś co ma  pozytywny wpływ na świat. Nauczyłam się dużo o tym jaka ważna ta praca jest, jak potrzebne jest wsparcie z strony ludzi i wolontariuszy. Pracuję z najlepszymi ludzi który zawsze mi pomagają, który kochają to miejsce i który robią go codziennie lepszym. 

Jestem bardzo wdzięczna ASF że mam taką możliwość uczyć się, pomagać i mieć rozwój osobisty w innym kraju, w miejscu które jest zawsze otwarte dla wszystkich kto może pomóc. 

Najważniejsze dla mnie jest te drogocenne doświadczenie które mogłam zdobyć tylko tutaj, które zostanie ze mną na całe życie.