Tryb wsparcia

  1. Telefoniczne lub osobiste ustalenie terminu pierwszej wizyty.
  2. Spotkanie z koordynatorem zespołu terapeutycznego – wywiad rodzinny.
  3. Wizyta konsultacyjno-diagnostyczna – spotkanie całej rodziny z terapeutami i ustalenie programu terapeutycznego na okres 6 miesięcy, który zawiera cele, rodzaj i harmonogram zajęć.
  4. Realizacja programu terapeutycznego.
  5. Spotkanie ewaluacyjne – ponowne wspólne spotkanie rodziców z terapeutami w celu podsumowania i modyfikacji oraz opracowania nowego programu terapeutycznego.