Zakon

Suwerenny Rycerski Zakon Świętego Jana Jerozolimskiego Szpitalników zwany Rodyjskim i Maltańskim jest najstarszym zakonem rycerskim wywodzącym się ze wspólnoty mniszej, która w połowie XI wieku utworzyła szpital i przytułek dla pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej.

Działalność szpitalnicza i dobroczynna na rzecz chorych była nieprzerwanie prowadzona przez prawie tysiąc lat istnienia Zakonu.

Zakon Maltański jest podmiotem prawa międzynarodowego – państwem suwerennym. Głową Zakonu, a zarazem państwa jest Wielki Mistrz – od  kwietnia 2017 Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein.

Początki Zakonu Świętego Jana na ziemiach polskich sięgają XII wieku. Pierwsza komandoria joanicka powstała na Ziemi Sandomierskiej w Zagości. Najwięcej komandorii i szpitali znajdowało się na Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolsce. Oficjalną działalność Zakonu na ziemiach polskich przerwały rozbiory.

Polscy Kawalerowie i Damy zgrupowani są w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, powołanym w 1920 r. Jego prezydentem jest Andrzej Potworowski. ZPKM oraz powołane przez niego organizacje prowadzą szereg działalności dobroczynnych w kilkudziesięciu miastach Polski. Działalność Związku Polskich Kawalerów Maltańskich obejmuje:

  • działalność charytatywną,
  • pierwszą pomoc przedmedyczną i medyczną (Maltańska Służba Medyczna),
  • pielgrzymki i obozy dla dzieci i młodzieży,
  • działalność związaną z sytuacjami kryzysowymi i konkretnymi potrzebami społecznymi
  • działalność formacyjną.

Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom jest najmłodszym dziełem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich (na podstawie oficjalnej strony ZPKM).