terapia autyzmu 3i

Terapia metodą 3i – zapisy

Zapraszamy rodziców dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem do zgłoszenia na bezpłatną terapię metodą 3i.

W roku 2019-2020 oferujemy 3 miejsca na terapię metodą 3i.

 

Terapia metodą 3i – czym jest?

Metoda 3i: intensywna – indywidualna – interaktywna jest terapią dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.

Naczelnym celem terapii metodą 3i jest budowanie i rozwijanie relacji dziecka z innymi oraz rozbudzanie w nim potrzeby komunikacji. Kluczową rolę w tej metodzie odgrywa obejmowanie dziecka niepodzielną i wytężoną uwagą oraz swobodna zabawa. Intensywny program indywidualnych sesji z dzieckiem prowadzonych interaktywnie przez wyszkolonych wolontariuszy daje szansę na doprowadzenie dzieci z autyzmem do poziomu komunikacji, który pozwoli na ich udział w życiu społecznym.

Terapia prowadzona jest w domu dziecka w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu. Program przewiduje 40 godzin sesji tygodniowo prowadzonych przez wolontariuszy, każdy spędza z dzieckiem półtorej godziny raz w tygodniu. Wolontariusz skupia całą uwagę na dziecku, dołącza do jego aktywności, naśladuje je z entuzjazmem, przekształca aktywność we wspólną zabawę, dialog ruchów, dźwięków, rytmu w atmosferze wzajemnego dostrojenia się.

Sposób prowadzenia sesji daje szansę dziecku na ponowne przeżycie tych wczesnych etapów jego rozwoju, które z powodu autyzmu przebiegły nieprawidłowo (zasada odwróconego zegara).

Nad procesem terapii czuwa psycholog i koordynator 3i, rodzice korzystają z ich pomocy przez cały czas terapii. Wolontariusze uczestniczą w superwizjach grupowych i indywidualnych przynajmniej raz w miesiącu.

 

Jak zapisać dziecko na terapię metodą 3i?

Zainteresowanych zapraszamy do zgłoszeń na adres: 3i@maltanskiecentrum.pl

 

Linki:

Więcej o metodzie 3i

Artykuł „Metoda 3i w terapii zaburzeń spektrum autystycznego” – Andrzej Gardziel, Piotr Ozaist, Ewa Sitnik

 


 

„Jednym z „budowniczych” pomostu pomiędzy światem Olka a naszym stały się zabawy terapeutyczne według metody 3i prowadzone przez wolontariuszy i nauczycieli w przedszkolu. Zabawy te dały Olkowi przestrzeń do budowania relacji z otoczeniem opartej na poczuciu bezpieczeństwa, lepszym kontakcie ikomunikacji. Jeszcze dwa lata temu Olek opierał się przed wejściem do przedszkola. Dzisiaj sam chętnie biegnie, otwiera drzwi…..”

Aleksandra – Duda Grudzień, mama 6-letniego Olka

 

„Krzyś jest w terapii od 5 lat. Korzystaliśmy z różnych form, każda przyniosła pozytywne efekty. Ale żadna nie dała mu tego, co metoda 3i – wzrostu ufności wobec ludzi i wzrostu akceptacji świata zewnętrznego.

Anna Kopytowska, mama 8-letniego Krzysia

 

„Po roku terapii metodą 3i Wiktorek jest zupełnie innym dzieckiem, a ja jestem innym człowiekiem.”

Agnieszka Janusz, mama 3-letniego Wiktorka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *