Методика 3і

Методика 3і: інтенсивна – індивідуальна – інтерактивна

Це терапія для дітей з діагностованим аутизмом

Світогляд дитини з аутизмом розвивається в основному в просторі сенсорних подразників. Існує перешкода для створення символів, значень, а в подальшому для створення понять та думок. Немає мотивації до розвитку комунікації, як вербальної, так і невербальнї. Розвиток особистих відносин і стосунків дитини нівелює необхідність замикання у своєму власному світі, відмови від інших людей через аутостимуляцію. Близькість людей приносить дитині радість. Дитина розуміє свою значимість, відчуває, що має вплив на навколишнє середовище. Розвивається усвідомлення власного тіла та власних психічних кордонів, розвивається автономія. Створюється основа формування процесів мислення та психічного розвитку дитини.

Основна мета терапії 3i полягає у побудові та розвитку відносин дитини з іншими, прагненні розбудити в ній необхідність до спілкування. Основою методу є охоплення дитини ненав’язливою увагою та вільна гра. Інтенсивна програма індивідуальних сеансів з дитиною, яку інтерактивно проводять навчені волонтери, дає можливість підвищити рівень спілкування дітей з аутизмом до ступеню, що дозволить їм брати участь у суспільному житті.

Терапія проводиться в дитячому будинку у відповідно пристосованій кімнаті. Програма передбачає 40 годин сеансів на тиждень, що проводяться волонтерами, кожен займається з дитиною півтори години один раз на тиждень. Волонтер фокусує свою увагу виключно на дитині, долучається до її активності, імітує її з ентузіазмом, в атмосфері взаємного пристосування перетворює діяльність у спільну гру, діалог рухів, звуків, ритму.

 

Це свого роду спроба ввійти “у світ дитини” і зустрітися з нею у “її просторі”, а потім запрошувати її до “нашого світу”.

 

Спосіб проведення сеансу, дає дитині можливість пережити ті попередні стадії свого розвитку, які через аутизм протікали неправильно (принцип зворотного годинника).

Психолог та координатор 3i контролюють процес терапії, батьки можуть скористатися їхньою допомогою протягом всього часу терапії. Волонтери беруть участь у групових та індивідуальних спостереженнях принаймні один раз на місяць.

Інноваційний метод 3i був розроблений у Франції у 2004 році Катрін де Ла Прессель для лікування її онука з глибоким аутизмом. Ефекти терапії були дивовижними. Було створено Асоціацію аутизму Espoir Vers l’Ecole (A.E.V.E), яка розвиває методику та реалізує її у нових місцях. Вже близько 300 дітей користуються даною формою допомоги. З 200 дітей, які проходили терапію принаймні один рік, 67 вже відвідують школу чи дитячий садок. Мальтійський центр допомоги підписав угоду з A.E.V.E, а з 2010 року проводить домашню терапію 3i та навчає фахівців методиці 3i.

У Мальтійському спеціалізованому дитячому садку одним з елементів терапевтичної програми для дітей з аутизмом є індивідуальні терапевтичні ігри за методикою 3i. Вчитель чи волонтер під час занять, запропонованих дитиною, в атмосфері прийняття ініціативи дитини розвиває його потребу у відносинах. Під час цих занять застосовуються такі ж правила, як і під час сеансів у повній терапії 3i.

Запрошуємо волонтерів! Наші діти прохають: пограй зі мною!