Wolontariat 3i

Zapraszamy wolontariuszy! Nasze dzieci proszą: pobaw się ze mną!

W Maltańskim Centrum Pomocy staramy się zapewnić szeroki wybór oddziaływań terapeutycznych, dostosowując go do indywidualnych potrzeb dziecka. Naczelnym celem jest budowanie i rozwijanie relacji dziecka z innymi oraz rozbudzanie w nim potrzeby komunikacji, gdzie kluczową rolę odgrywają responsywność oraz swobodna zabawa.

Osiem lat temu natknęliśmy się na nowatorską terapię dziecka z autyzmem, której założenia wydały nam się bardzo trafne, a postępy dzieci autystycznych nią prowadzonych wręcz zaskakujące. Metoda 3i została opracowana we Francji przez specjalistów ze Stowarzyszenia A.E.V.E. (Autisme Espoir Vers l’Ecole), z którym współpracujemy od kwietnia 2010 r. Już kilkadziesiąt dzieci korzysta lub korzystało z metody 3i dzięki działaniom ponad 1000 wolontariuszy w Krakowie, Warszawie i Lublinie.

Podstawowym celem terapii jest dążenie do wyłonienia się dziecka jako osoby oraz dostarczenie mu środków do komunikacji tak z samym sobą, jak i z innymi ludźmi, a dzięki temu do wzrostu jego autonomii. Decydujący wpływ ma rozwój relacji dziecka z rodzicami oraz z innymi ludźmi (wolontariuszami i psychologiem) , a także doświadczenie własnego ciała oraz swych granic psychicznych.

 

Zasady metody 3i:

  • odbywa się w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu w domu u dziecka;
  • jest intensywna: 40 godzin w tygodniu z udziałem około 30 wolontariuszy, każdy spędza z dzieckiem półtorej godziny raz w tygodniu;
  • jest indywidualna: bazuje na indywidualnej relacji dziecka z wolontariuszem;
  • jest interaktywna: wolontariusz skupia całą uwagę na dziecku, dołącza do jego aktywności, naśladuje je z entuzjazmem, przekształca aktywność we wspólną zabawę.

W Maltańskm Przedszkolu Specjalnym prowadzone są sesje zabaw terapeutycznych według metody 3i, również z udziałem wolontariuszy.

 

3i jest próbą wejścia do „świata” dziecka i spotkania się z nim w „jego przestrzeni” , by potem zaprosić je do „naszego świata”.

 

Zadania wolontariusza:

  • raz w tygodniu prowadzić sesje z dzieckiem zgodnie z zasadami 3i, w domu u dziecka lub w Maltańskim Przedszkolu Specjalnym według stałego grafiku
  • po każdej sesji sporządzać krótką notatkę
  • raz w miesiącu uczestniczyć  w szkoleniu i superwizji dla wolontariuszy.

 

Najbliższe terminy szkoleń wstępnych:

  • 7.11.2019 17:00-19:30

Informacje o szkoleniu wstępnym przed rozpoczęciem zajęć z dzieckiem ukazują się w zakładce “Aktualności” oraz na Facebooku.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie zgłoszenia na adres: 3i@maltanskiecentrum.pl  

Istnieje możliwość rozpoczęcia wolontariatu w dowolnym czasie.

 

Wymagania: wiek 18+, sumienność, pogoda ducha, otwartość na nowe doświadczenia.