Oferta pracy: fizjoterapeuta

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie ogłasza rekrutację na stanowisko fizjoterapeuty w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe
– doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami lub we wczesnym wspomaganiu rozwoju
– punktualność, sumienność
– pozytywne nastawienie
– dużym atutem będą kwalifikacje pedagogiczne

Oferujemy:

– umowę o pracę
– profesjonalnie i kompleksowo wyposażone sale fizjoterapeutyczne
– pracę w zespole specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
– możliwość rozwoju zawodowego

Sposób aplikacji:

CV prosimy przesyłać na adres: biuro@maltanskiecentrum.pl

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom (al. Kasztanowa 4a,30-227 Kraków), w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom (al. Kasztanowa 4a,30-227 Kraków), również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klazula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim Kasztanowa 4A, 30-227 Kraków, tel. 12 42 41 440, e-mail.: biuro@maltanskiecentrum.pl.

2. wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@maltanskiecentrum.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora; Maltańskie Centrum Pomocy, al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko FIZJOTERAPEUTY na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4. Podanie danych ma charakter obligatoryjny;

5. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji;

6. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, chyba, że CV będzie zawierać klauzule dotyczącą zgody na zachowanie CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy;

8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@maltanskiecentrum.pllub pisemnie na adres siedziby Administratora; Maltańskie Centrum Pomocy, al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków.

9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content