W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim.

Klauzula informacyjna dla pacjentów

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodysjskim i Maltańskim z siedzibą w Krakowie al. Kasztanowa 4a, zwana dalej: „Administratorem”. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: biuro@maltanskiecentrum.pl lub telefonując pod numer: 012-424-14-52

2. Można również skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres poczty e-mail: iod@maltanskiecentrum.pl

3. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Dane te przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Państwa dane mogą zostać udostępniane innym podmiotom (podwykonawcom), na podstawie zawartej umowy powierzenia, w celu realizacji niektórych świadczeń zdrowotnych.

5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa tj. w przypadku dokumentacji medycznej nie dłużej niż 22 lata Wczesnego Wspomagania Rozwoju i PFRON – 5lat.

7. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ograniczenia ich przetwarzania. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.

ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content