Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich jest specjalistyczną placówką zapewniającą edukację, opiekę i terapię dzieciom z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w wieku od 2,5 do 7 lat. Nabór do przedszkola prowadzony jest w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, które są objęte terapią w Ośrodku Wczesnej Interwencji Maltańskiego Centrum Pomocy. Dzieci przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie.

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa do Przedszkola Maltańskiego (doc)

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć do sekretariatu przedszkola lub wysłać e-mailem na adres: rekrutacja@maltanskiecentrum.pl

ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content