Regulamin

Al. Kasztanowa 4a, 30 – 227 Kraków; tel. 12/424-14-40; e-mail: biuro@maltanskiecentrum.pl

 

Regulamin dla Rodziców

dotyczący korzystania z usług Maltańskiego Centrum Pomocy

 

1. Centrum jest czynne codziennie od poniedziałku  do piątku w godz. 8.00 – 19.00.

2. Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie w godz. 8.00 – 19.00.

3. Tryb przyjęcia dziecka zależy od struktury w jakiej będzie realizowany program terapeutyczny.

4. Harmonogram zajęć ustalany jest na miesiąc.

5. W Maltańskim Centrum Pomocy fizjoterapia prowadzona jest wyłącznie w oparciu o zalecenia lekarza rehabilitacji zatrudnionego w Centrum. W związku z tym rodzice dzieci, które w ramach programu terapeutycznego mają zaplanowaną fizjoterapię zobowiązani są do konsultacji lekarskich nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Bez aktualnych zaleceń lekarza fizjoterapia będzie wstrzymywana.

6. Podstawą ustalania harmonogramu zajęć są ustalenia merytoryczne zawarte w programie terapeutycznym oraz frekwencja dziecka.
Dzieci, które wykazują dużą absencję będą miały zmniejszaną ilość zajęć w kolejnych miesiącach.

7. W przypadku 2-krotnej niezgłoszonej nieobecności, dziecko zostaje skreślone ze stałego grafiku zajęć i będzie przyjmowane w miarę wolnych miejsc lub na odwołane terminy przez inne dzieci.

8. Zajęcia u specjalistów są ustalane na konkretne dni i godziny – w związku z tym rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania rejestracji o ewentualnej nieobecności dziecka.

9. Podczas zajęć terapeutycznych dziecka rodzice są zobowiązani do przebywania na terenie Centrum.

10. Przed wejściem do gabinetów terapeutycznych należy zmienić obuwie.

11. W przypadku spóźnienia się na zajęcia terapeutyczne nie będą one przedłużane.

ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content