Naszym głównym celem jest zapewnienie małym dzieciom o zaburzonym rozwoju wysokiej jakości kompleksowej terapii oraz udzielenie wsparcia całej rodzinie. Zajmujemy się dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, fizycznymi, sprzężonymi, wadami genetycznymi i autyzmem. Pomagamy rodzicom, którym potrzebne jest wsparcie psychologiczne oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka.

Zgodnie z koncepcją ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – wychodzimy z założenia, że rodzina jest integralną całością i najważniejszym środowiskiem, które może zapewnić małemu dziecku najlepsze warunki rozwoju a jego optymalny poziom, jak też droga, która do niego prowadzi są dla każdego indywidualne i odmienne. Zakładamy również, że podstawą efektywnych oddziaływań terapeutycznych jest zbudowanie dobrej relacji z dzieckiem, aby poczuło się bezpieczne, rozumiane i zaangażowane w terapię. Zindywidualizowany program terapeutyczny tworzymy w oparciu o rozpoznanie deficytów rozwojowych, możliwości, mocnych stron i zainteresowań dziecka. Proces diagnostyczno-terapeutyczny prowadzony jest przez zespół ściśle współpracujących ze sobą terapeutów i rodziców.

ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content