Zostań wolontariuszem

Aby zostać wolontariuszem, skontaktuj się z nami pisząc na poniższe adresy mailowe:
wolontariat@maltanskiecentrum.pl
3i@maltanskiecentrum.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM, Al. Kasztanowa 4A, 30-227 Kraków, tel. 12 42 41 440, e-mail: biuro@maltanskiecentrum.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@maltanskiecentrum.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach administracyjnych oraz do kontaktu.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały czas trwania współpracy oraz przez okres 6 lat po jej zakończeniu.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@maltanskiecentrum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora; Maltańskie Centrum Pomocy, al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content