Metoda 3i

Metoda 3i: intensywna – indywidualna – interaktywna

jest terapią dzieci  ze zdiagnozowanym autyzmem.

 

Świat przeżyć dziecka autystycznego organizuje się głównie w przestrzeni bodźców zmysłowych. Istnieje bariera dla tworzenia symboli, znaczeń, a więc w konsekwencji dla powstawania pojęć i myśli. Brakuje motywacji do rozwoju komunikacji, zarówno werbalnej jak i niewerbalnej. W miarę rozwoju więzi i relacji osobowych dziecka zamykanie się we własnym świecie, odcinanie się od innych poprzez zachowania autostymulacyjne nie są dziecku już tak  potrzebne. Bliskość ludzi sprawia dziecku radość. Dziecko nabiera poczucia własnej skuteczności, doświadcza tego, że ma wpływ na otoczenie. Rozwija się świadomość własnego ciała oraz własnych granic psychicznych, rozwija się autonomia. Tworzy się fundament dla uruchomienie procesów myślenia i rozwoju psychicznego dziecka.

Naczelnym celem terapii metodą 3i jest budowanie i rozwijanie relacji dziecka z innymi oraz rozbudzanie w nim potrzeby komunikacji. Kluczową rolę w tej metodzie odgrywa obejmowanie dziecka niepodzielną i wytężoną uwagą oraz swobodna zabawa. Intensywny program indywidualnych sesji z dzieckiem prowadzonych interaktywnie przez wyszkolonych wolontariuszy daje szansę na doprowadzenie dzieci z autyzmem do poziomu komunikacji, który pozwoli na ich udział w życiu społecznym.

Terapia prowadzona jest w domu dziecka w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu. Program przewiduje 40 godzin sesji tygodniowo prowadzonych przez wolontariuszy, każdy spędza z dzieckiem półtorej godziny raz w tygodniu. Wolontariusz skupią całą uwagę na dziecku, dołącza do jego aktywności, naśladuje je z entuzjazmem, przekształca aktywność we wspólną zabawę, dialog ruchów, dźwięków, rytmu w atmosferze wzajemnego dostrojenia się.

 

Jest to swoista próba wejścia „do świata dziecka” i spotkania się z nim w „jego przestrzeni”, by potem zaprosić je do „naszego świata”.

 

Sposób prowadzenia sesji daje szansę dziecku na ponowne przeżycie tych wczesnych etapów jego rozwoju, które z powodu autyzmu przebiegły nieprawidłowo (zasada odwróconego zegara).

Nad procesem terapii czuwa psycholog i koordynator 3i, rodzice korzystają z ich pomocy przez cały czas terapii. Wolontariusze uczestniczą w superwizjach grupowych i indywidualnych przynajmniej raz w miesiącu.

Nowatorska metoda 3i została opracowana w 2004 roku we Francji przez Catherine de La Presle w celu terapii jej głęboko autystycznego wnuka. Efekty terapii były zaskakujące. Powstało Stowarzyszenie Autisme Espoir Vers l’Ecole (A.E.V.E), które rozwija metodę i implementuje w coraz to nowych miejscach. Już około 300 dzieci korzysta z tej formy pomocy. Spośród 200 dzieci, które są w terapii przynajmniej od roku, 67 uczęszcza już do szkoły lub przedszkola. Maltańskie Centrum Pomocy podpisało porozumienie z A.E.V.E  i od 2010 prowadzi domową terapię 3i oraz szkoli specjalistów w zakresie metody 3i.

W Maltańskim Przedszkolu Specjalnym jednym z elementów programu terapeutycznego dla dzieci z autyzmem są indywidualne sesje zabaw terapeutycznych według 3i. Nauczyciel lub wolontariusz podczas zajęć zaproponowanych przez dziecko, w atmosferze akceptacji dla inicjatyw dziecka, rozwija jego potrzebę bycia w relacji. Obowiązują tu te same zasady, co podczas sesji w pełnej terapii 3i.

Zapraszamy wolontariuszy! Nasze dzieci proszą: pobaw się ze mną!

ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content