Realizowane projekty

W celu zapewnienia pełnej pomocy rodzinom z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju staramy się pozyskać środki finansowe w ramach różnych programów i konkursów grantowych.

Projekt współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych >>Konkurs 1/2021<< „Sięgamy po sukces” kwiecień 2022r – marzec 2025r:

„Kompleksowa rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom – Maltańskim Ośrodku Wczesnej Interwencji” dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przed obowiązkiem szkolnym z województwa małopolskiego. Rejestracja od pn. do pt. 8:00-18:00, tel. 12-424-14-40.

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia:

  • rehabilitacja psychologiczna
  • rehabilitacja pedagogiczna
  • rehabilitacja logopedyczna
  • fizjoterapia
  • terapia integracji sensorycznej (SI)
  • terapia grupowa

Projekt jest realizowany w trybie ambulatoryjnym przez 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku. Rejestracja od pn.-pt. 8:00-18:00, tel. 12-424-14-40.

Kto może korzystać z logo NFZ? Niektórzy robią to bezprawnie - Dentonet

Umowa z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Poradni Logopedycznej i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci.

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom od 1 września 2023 do 31 grudnia 2024  prowadzi projekt pt. „Wsparcie terapeutyczne dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami” realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna pochodzącym z Ordre de Malta France. Projekt skierowany jest do dzieci z niepełnosprawnościami pochodzących z Ukrainy w wieku do 7 roku życia.

O korpusie - EKS

Projekt Wolontariatu Europejskiego INTEGRart w ramach programu ERASMUS +. Koordynatorem projektu jest Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki (www.dworek.eu):

W latach 2017 – 2020 przyjęliśmy trzech wolontariuszy z Hiszpanii i Francji dzięki współpracy z Europejskim Korpusem Solidarności! 

 

 

Projekt Home therapy for disabled children realizowany w okresie 24.06.2022 – 24.06.2023 jest finansowany przez Global Found for Forgotten People, Order of Malta i ma na celu wzmocnienie kompetencji rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz bardziej skuteczne działania terapeutyczne dzięki wdrażaniu modelu terapii środowiskowej w rodzinach z małymi dziećmi niepełnosprawnymi. Projekt zakłada prowadzenie terapii w środowisku domowym, a nie w obcej przestrzeni placówki zdrowia. Dzięki naszym działaniom w ramach projektu rodziny są wspierane w miejscu, gdzie jest im ono najbardziej potrzebne, a także najbardziej efektywne ze względu na wiek dziecka, sytuację rodzinną itd.
ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content