Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom

» Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji

» Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich


Adres

Aleja Kasztanowa 4a
30-227 Kraków

www.maltanskiecentrum.pl

Telefony

• 12 424 14 40 rejestracja

• 12 424 14 52 sekretariat i dyrekcja Centrum

• 12 424 14 51 sekretariat Przedszkola

 

Email

e-mail: biuro@maltanskiecentrum.pl

e-mail: przedszkole@maltanskiecentrum.pl

e-mail: rejestracja@maltanskiecentrum.pl

 

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Kontakt z rejestracją jest możliwy poprzez:

–  telefon: 12-424-14-40

– e-mail: rejestracja@maltanskiecentrum.pl

– osobiście w placówce Maltańskiego Centrum

 

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej:

 – 152 (przystanek Park Decjusza)

 – 102, 192 (przystanek Kasztanowa)


Rzecznik Praw Pacjenta

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Młynarska 46
01-171 Warszawa

fax.: (22) 506 – 50 – 64

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta można skontaktować się poprzez:

 • Telefoniczną Informację Pacjenta: 800-190-590 (bezpłatnie z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pon.-pt. w godz. 8.00 – 18.00
 • Czat z ekspertem Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt
 • Mailowo: kancelaria@rpp.gov.p
 • Osobiście poprzez umówienie się na spotkanie z pracownikiem w siedzibie biura:

– poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
– wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
– środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
– czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
– piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00


Klauzula informacyjna dla pacjentów

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim z siedzibą w Krakowie al. Kasztanowa 4a. Z Administratorem kontaktować można się pisząc na adres e-mail: biuro@maltanskiecentrum.pl lub telefonicznie pod numer: 012-424-14-52.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować listownie pod podany wyżej adres lub za pośrednictwem  email: iod@maltanskiecentrum.pl
 3. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Dane te przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Państwa dane mogą zostać udostępniane innym podmiotom (podwykonawcom), na podstawie zawartej umowy powierzenia, w celu realizacji niektórych świadczeń zdrowotnych.
 5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa tj. w przypadku dokumentacji medycznej nie dłużej niż 22 lata, Wczesnego Wspomagania Rozwoju i PFRON przez 5 lat.
 7. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ograniczenia ich przetwarzania. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content