Regulamin

Al. Kasztanowa 4a, 30 – 227 Kraków

tel. 12 424 14 40; e-mail: maltanskiecentrum@interia.pl

 

Regulamin dla Rodziców

dotyczący korzystania z usług Maltańskiego Centrum Pomocy

 

 1. Centrum jest czynne codziennie od poniedziałku  do piątku w godz. 8.00 – 19.00.
 2. Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie w godz. 8.00 – 19.00.
 3. Tryb przyjęcia dziecka zależy od struktury w jakiej będzie realizowany program terapeutyczny.
 4. Harmonogram zajęć ustalany jest na miesiąc.
 5. W Maltańskim Centrum Pomocy fizjoterapia prowadzona jest wyłącznie w oparciu o zalecenia lekarza rehabilitacji zatrudnionego w Centrum. W związku z tym rodzice dzieci, które w ramach programu terapeutycznego mają zaplanowaną fizjoterapię zobowiązani są do konsultacji lekarskich nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Bez aktualnych zaleceń lekarza fizjoterapia będzie wstrzymywana.
 6. Podstawą ustalania harmonogramu zajęć są ustalenia merytoryczne zawarte w programie terapeutycznym oraz frekwencja dziecka.
  Dzieci, które wykazują dużą absencję będą miały zmniejszaną ilość zajęć w kolejnych miesiącach.
 7. W przypadku 2-krotnej niezgłoszonej nieobecności, dziecko zostaje skreślone ze stałego grafiku zajęć i będzie przyjmowane w miarę wolnych miejsc lub na odwołane terminy przez inne dzieci.
 8. Zajęcia u specjalistów są ustalane na konkretne dni i godziny – w związku z tym rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania rejestracji o ewentualnej nieobecności dziecka.
 9. Podczas zajęć terapeutycznych dziecka rodzice są zobowiązani do przebywania na terenie Centrum.
 10. Przed wejściem do gabinetów terapeutycznych należy zmienić obuwie.
 11. W przypadku spóźnienia się na zajęcia terapeutyczne nie będą one przedłużane.