Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich jest specjalistyczną placówką zapewniającą edukację, opiekę i terapię dzieciom z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w wieku od 2,5 do 9 lat.

Nabór do przedszkola prowadzony jest w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, które są objęte terapią w Ośrodku Wczesnej Interwencji Maltańskiego Centrum Pomocy. Dzieci przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie.

 

http://www.przedszkolemaltanskie.pl/

 

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa do Przedszkola Maltańskiego (doc)