Oferta pracy: nauczyciel w przedszkolu specjalnym

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich przyjmie od września 2024 nauczyciela do pracy w grupie przedszkolnej dla dzieci z autyzmem (pełny etat 25 godzin tygodniowo, praca w grupach porannych 8.00-13.00).

Wymagania:

– ukończone studia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki (ewentualnie tylko studia licencjackie lub magisterskie z oligofrenopedagogiki)
– doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem
– punktualność, sumienność
– pozytywne nastawienie
– mile widziana znajomość współczesnych metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC)

Oferujemy:

– umowę o pracę na pełny etat
– 25 godzin pracy z dziećmi
– urlop w wymiarze 35 dni w skali roku
– pracę w dobrej atmosferze w zgranym i zaangażowanym zespole
– dobrze wyposażone i przyjazne miejsce pracy
– możliwość podnoszenia kwalifikacji i dofinansowanie szkoleń
– wynagrodzenie zależne od poziomu kwalifikacji i doświadczenia
– dodatki, premie, benefity

Obowiązki:

– prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutyczno-opiekuńczych w grupie dzieci
– planowanie, dokumentowanie i ewaluacja działań edukacyjno-terapeutycznych
– współpraca w zespole specjalistów oraz z rodzicami

Sposób aplikacji:

CV prosimy przesyłać na adres: przedszkole@maltanskiecentrum.pl

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu:

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji.

 

Jeżeli chcesz, by twoje CV pozostało u nas także na potrzeby kolejnych rekrutacji, pamiętaj, aby znalazło się w nim sformułowanie:

 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


Klauzula rekrutacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim, al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków, Tel.: 012-424-14-40/52.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować poprzez email: iod@maltanskiecentrum.pl lub telefonicznie: 012-424-14-52.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z wyrażoną zgodą, na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, lub jeśli została wyrażona zgoda, przez okres tej i przyszłej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres wyznaczony przez administratora – rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone CV.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@maltanskiecentrum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora; Maltańskie Centrum Pomocy, al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content