Dlaczego my?

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie to największy ośrodek wczesnej interwencji w Europie Centralnej. Praca w Maltańskim Centrum Pomocy jest pracą w zespole doświadczonych specjalistów, w atmosferze wzajemnej współpracy. Podstawą naszej działalności jest praca zespołowa.

 

Oferty pracy

aktualna rekrutacja wrzesień 2023 nauczyciel w przedszkolu specjalnym

logopeda

aktualna rekrutacja październik 2023 – neurologopeda

– logopeda/ neurologopeda

fizjoterapeuta

terapeuta SI

pielęgniarka/pielęgniarz

specjalista AAC

– psycholog 

– asystentka nauczycielki 

Nie widzisz nic dla siebie?

Maltańskie Centrum zatrudnia psychologów, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, logopedów, neurologopedów. Działające w Maltańskim Centrum Niepubliczne Przedszkole Specjalne zatrudnia nauczycieli oraz asystentów/pomoc nauczyciela. Nie czekaj na najbliższą rekrutację – aplikuj teraz! Twoje zgłoszenie będzie rozpatrzone jako pierwsze podczas najbliższej rekrutacji!

Aby aplikować, wyślij swoje CV na adres:

– kandydaci do Centrum: biuro@maltanskiecentrum.pl

– kandydaci do Przedszkola: przedszkole@maltanskiecentrum.pl

 

Szanowny Kandydacie,

jeśli aplikujesz do Maltańskiego Centrum Pomocy, pamiętaj proszę o załączeniu w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

WZÓR

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli chciałbyś by twoje CV pozostało u nas także na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas pamiętaj by i taka formułka znalazła się w Twoim CV:

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim, al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków, Tel.: 012-424-14-40/52.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować poprzez email: iod@maltanskiecentrum.pl lub telefonicznie: 012-424-14-52.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z wyrażoną zgodą, na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, lub jeśli została wyrażona zgoda, przez okres tej i przyszłej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres wyznaczony przez administratora – rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone CV.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
  6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  7. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
  8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@maltanskiecentrum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora; Maltańskie Centrum Pomocy, al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków.
  10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content